• Remuneratia membrilor Consiliului de Administratie sau, dupa caz a membrilor Consiliului de Supraveghere, a fost stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor si este formata dintr-o indemnizatie fixa.

  • Remuneratia directorilor a fost stabilita de Consiliul de Administratie si este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara.