Informatii financiare aferente anului 2023

Buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2023
SITUATII FINANCIARE 30.06.2023
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 30.06.2023

Informatii financiare aferente anului 2022

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022
Situatie financiara semestriala la data de 30.06.2022
Raportul Consiliului de Administratie la data de 30.06.2022
Situatie financiara anuala la data de 31.12.2022
Raportul Consiliului de Administratie la data de 31.12.2022

Informatii financiare aferente anului 2021

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021
Raportul Consiliului de Administratie la data de 30.06.2021
Situatie financiara semestriala la data de 30.06.2021
Raportul Consiliului de Administratie la data de 31.12.2021
Situatie financiara anuala la data de 31.12.2021

Informatii financiare aferente anului 2020

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru 2020
Situatie financiara semestriala la data de 30.06.2020
Raportul Consiliului de Administratie la data de 30.06.2020
Situatie financiara anuala la data de 31.12.2020

Informatii financiare aferente anului 2019

Situatie financiara semestriala la data de 30.06.2019
Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019
Raportul Consiliului de Administratie la data de 30.06.2019
Situatie financiara anuala la data de 31.12.2019

Informatii financiare aferente anului 2018

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018
Situatie financiara semestriala la data de 30.06.2018
Raportul Consiliului de Administratie la data de 30.06.2018
Situatie financiara anuala la data de 31.12.2018